انجمن ورزش شرکت ها ی جمهوری اسلامی ایران IACS عضو فدراسیون جهانی ورزش شر کت ها WFCS, موسسه ای است غیر دولتی، داوطلبانه متشکل از ‌شرکت های عضو وعلاقمند به ماموریت این انجمن که با همکاری فدراسیون ورزش کارگری وسایر فدراسیون های ورزشی برای توسعه فعالیت های ورزشی وسبک زندگی فعال در حوزه های کارفرمایی وکارکنان شرکت ها فعالیت می کند.

آرسام تک،یک گروه خلاق در زمینه دیجیتال مارکتینگ مجری طراحی و پیاده سازی وب سایت انجمن ورزش شرکت های ایران می باشد.

تاریخ انجام پروژه : فروردین ماه ۱۴۰۰

آدرس وبسایت : www.iacsports.ir

تماس

با ما در تماس باشید